skip to Main Content
Bo på Lantgård

Vi är medlemmar i intresseföreningen Bo på Lantgård som förmedlar boende i gårdsmiljö över hela landet. Gårdarna är kvalitetssäkrade så att du kan känna dig trygg vid ditt val av boende. Varje gård har bedömts på flera områden och utifrån det tilldelats en klassificering.

Back To Top